Skip to: Met Sympany onderweg naar een circulaire textielketen

Zootje Geregeld website

Tweedehands kleding kopen en langer met je kleding doen, zijn goede manieren om jouw eigen footprint te verkleinen. Kleding en ander textiel dat je niet meer gebruikt kun je (online) verkopen, weggeven of ruilen. Of je brengt het naar een textielcontainer bij jou in de buurt. Daar haalt een textielinzamelaar zoals Sympany het op. Maar wat doet zo’n textielinzamelaar vervolgens met jouw kleding? Zootje Geregeld vroeg Sympany – een van de grootste textielinzamelaars – het hemd van het lijf.

Stichting Sympany zamelt jaarlijks ruim 20 miljoen kilo textiel in, wat opnieuw gedragen of gerecycled wordt. Door het hergebruik van grondstoffen, maakt Sympany de textielketen steeds meer circulair. De stichting wil dat zoveel mogelijk kleding opnieuw wordt gedragen: tweedehands is namelijk het meest duurzaam, want voor het recyclen van textiel is water en energie nodig. De opbrengst investeert Sympany in de verduurzaming van de textielketen.

vrouw bij inzamelbak van Sympany

Hoe zorgen jullie ervoor dat het ingezamelde textiel opnieuw te dragen is?

“Dat hebben we niet helemaal zelf in de hand, we zijn afhankelijk van wat inwoners in de textielbakken doen. We werken samen met gemeenten om te zorgen dat er zo min mogelijk afval in de textielcontainers gegooid wordt, want dat kan het textiel dat erin zit vies en onbruikbaar maken. Een tweede stap is onze sortering. Op onze verschillende locaties halen we afval eruit en zorgen onze goed opgeleide sorteerders dat de kleding die opnieuw gedragen kan worden, gescheiden wordt van recyclekwaliteit kleding. Als derde werken we al jarenlang samen met goede afnemers. Dit zijn sorteerders, tweedehandswinkels en recycle bedrijven die zorgen dat alles goed terecht komt. Bepaalde sorteerderbedrijven splitsen het textiel in 100 categorieën uit en zorgen dat de kleding naar tweedehandswinkels gaat. We kiezen altijd de beste bestemming en de oplossing die de meeste milieubesparing oplevert.”

“We zoeken altijd naar de meest hoogwaardige oplossing voor het textiel”

Wat gebeurt er met textiel dat kapot en versleten is?

“We geven alles een nieuwe bestemming, we verkopen bijvoorbeeld een deel om poetsdoeken van te maken. Het recyclen kost veel geld en tijd en levert financieel nog weinig op, dus we zijn op zoek naar nieuwe mogelijkheden die zowel goed voor het milieu als vanuit economisch oogpunt haalbaar zijn. Met SaXcell testen we bijvoorbeeld of we van oud katoen nieuwe garen kunnen maken.”

container met textiel

Hoe ziet Sympany de toekomst?

“Met de verkoop van de herdraagbare kleding financieren we onze proces, van transport tot sorteren. Het geld dat overblijft ging eerst naar eigen projecten in Afrika en India, maar er is veel aanbod van kleding en de markt staat onder druk. Ook zien we dat er steeds minder herdraagbare kleding wordt ingeleverd en dat daardoor de winst afneemt. Om te kunnen voortbestaan als stichting investeren we nu in samenwerkingen en onderzoek waarmee we het textiel dat niet meer te dragen is en alleen nog gerecycled kan worden, op een andere manier inzetten. Daaronder valt bijvoorbeeld de proeffabriek waarin we testen of we nieuwe garen kunnen maken van oud katoen.”

“We investeren onze winst in innovaties om de textielketen circulair te maken”

“Recent hebben we twee nieuwe samenwerkingen gesloten. Met Sympact onderzoeken we of we textiel kunnen recyclen tot andere producten, zoals bijvoorbeeld meubelstukken. En met SaXcell, waar Sympany aandeelhouder van is, willen we kwalitatief goed, nieuw textiel maken van afgedankt katoen.”

Mogen mensen alle soorten textiel inleveren in jullie textielbakken?

“Bijna al het textiel is welkom. Herdraagbare kleding is voor ons erg belangrijk om ons primaire proces te financieren. Verder is het de bedoeling dat het schoon en droog is en dat je het in een gesloten zak inlevert zodat het beschermt blijft. Een uitzondering is textiel dat nat is of waar verf of olie op zit, dit is namelijk niet te recyclen. Daarnaast kunnen verf- of olievlekken ook afgeven op nog goede kleding die dan ook niet meer te dragen of te recyclen is.

vuilniszak dichtknopen

“Gebruikte dekbedden waren tot voor kort niet welkom in onze containers omdat we er geen duurzame bestemming voor hadden. Voor de synthetische dekbedden zijn we nog steeds hard op zoek naar recycling oplossingen. Voor de inzameling van de donzen dekbedden zijn we gaan samenwerken met Ducky Dons. Het bedrijf biedt een mooie recycling oplossing voor donzen dekbedden. Op dit moment voeren wij een pilot uit op zes gemeentewerven in de provincie Utrecht. We verwachten dat we dit op de korte termijn kunnen gaan uitbreiden naar andere gemeenten zodat we overal dekbedden kunnen gaan inzamelen.”

blauwe inzamelbak voor donzen dekbedden

Wil je weten waar bij jou in de buurt een textielcontainer van Sympany is? Of welke soorten textiel in de container mogen? Kijk dan op de website van Sympany.